Специалности
 1. Маркетинг

  Програма Маркетинг подготвя специалисти с висше образование в областта на пазарните анализи, политики, изследвания, управлението на продажбите, дистрибуцията, рекламата и връзките с обществеността.

 2. Мениджмънт на туристически услуги

  Програма Мениджмънт на туристическите услуги подготвя специалисти с висше образование в туристическия бранш – хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти, мениджъри в развлекателния бизнес.

 3. Счетоводство и контрол

  Програма Счетоводство и контрол подготвя специалисти с висше образование в областта на финансите, счетоводството и контрола, банковото и застрахователното дело.

 4. Бизнес администрация

  Програма Бизнес администрация подготвя специалисти с висше образование в областта на администрацията, управлението, организирането и ръководенето на екипи, планирането и контролирането на процеси, задачи и проекти.

 •